dimarts, 10 de març del 2009

No perdre el tren de l'aeroport


El nou eix cap a Igualada podria complementar l'aeroport corporatiu.

A finals d’abril la Generalitat adjudicarà l’aeroport corporatiu de la Catalunya Central. Sí es presenta alguna oferta des del Bages, i aquesta reunís un mínim de requisits mediambientals, Manresa i el Bages li haurien de donar suport. I això per diverses raons:

. El Pla de Bages, que ocupa una gran centralitat dins la Catalunya Central, podria ser un bon lloc per aquesta infraestructura aeroportuària. Ben comunicat, sense massa dies de boira, amb la distància requerida i equidistant a les diverses capitals de les comarques del nostre àmbit (cal dir que el nou eix cap a Igualada aproparà aquesta ciutat).
. Seria un nucli dinamitzador supracomarcal amb tot de serveis i d’activitats auxiliars.
. L’aeroport seria la peça clau que rellançaria el PTB, el Parc tecnològic Central, actualment en ralentí, doncs li aportaria amb facilitat aquesta important eina de comunicació.
. Serien força llocs de treball en un sector, l’ aeronàutic, que té molt bones perspectives de futur tant en recerca com en rendiment econòmic.
.Ens trobem en una cruïlla econòmica molt difícil que provoca un gran pèrdua de llocs de treball en cadena difícilment substituïbles i no podem perdre oportunitats. Un equipament com aquest seria estratègic per al futur econòmic i industrial

Val a dir que s’ha fet pública la possibilitat d’ubicar-lo en uns terrenys al Pla de Bages, propietat de l’empresa Pujol Muntalà. D’entrada disposar dels terrenys al voltant de l’ actual petit aeròdrom no seria una mala carta.
Sabem d’alguns inconvenients d’aquestes infraestructures, però si les coses es fan ben fetes és possible minimitzar-los i és clar que comporta molts més avantatges. Un aeroport de les dimensions i funcions plantejades podria ser perfectament assumible pel territori. En definitiva si és la millor ubicació i el millor projecte dels presentats de la Catalunya Central, hauríem de donar-li suport i no deixar-nos perdre aquest tren.